Call for papers

Heeft u een inspirerende HR praktijkcase en bent u werkzaam in de industrie? Dien dan uw verhaal in!
We zijn op zoek naar interessante, leerzame en vermakelijke praktijkverhalen die aansluiten bij het thema toegespitst op de industrie. Heeft u suggesties voor een interessante actuele praktijkcase, praktische tips, thema’s of een heldere visie? Of zijn er ervaringen buiten de industriesector, maar ziet u raakvlakken binnen het thema? Bekijk de voorwaarden en dien een suggestie in.

Alle voorstellen worden op inhoud en samenhang met de thema’s beoordeeld. Uiterlijk 1 juli hoort u of het voorstel geaccepteerd is. Wij gaan ervan uit dat u dan donderdag 29 oktober de hele dag beschikbaar bent. De parallelle praktijkcases duren 25-30 minuten.

Voorwaarden:

  • Alléén voorstellen die worden ingediend via het bijgevoegde formulier worden gehonoreerd.
  • Het onderwerp van de presentatie past binnen het thema en heeft echt (actuele) meerwaarde voor de andere deelnemers
  • Lezingen met commerciële doeleinden kunnen niet worden geplaatst. Hiervoor kunt u via de ‘participantenpagina informatie opvragen, deelname met stand of lezing (praktijkcase/workshop) behoort tot de mogelijkheden
  • ORGANISATIEGEGEVENS


  • PERSOONSGEGEVENS


  • CALL FOR PAPERS