6 redenen om erbij te zijn

Visie

Meer zicht en grip op de actuele transitie en kanteling van arbeidsmarkt, HR-beleid, anders organiseren en de toekomst van HR en werk in de (High Tech) Industrie.

Kennis

Laat u tijdens het programma voeden met kennis, contacten en energie om in de eigen praktijk merkbaar beter te worden en te blijven. HR aan zet!

Top Sprekers

Inspiratie van bevlogen visionairs om concrete richting te geven aan de complexe uitdagingen voor HR in de Industrie. Hoe blijven we efficiënt en wendbaar?

Inzichten

Er worden visies en praktijkervaringen gedeeld. Voor & door HR(D), bestuur/directie en lijnmanagers werkzaam in en voor de technologische Industrie.

Netwerken

In dialoog en in verbinding met 100-150 vakgenoten tijdens het programma met praktijkcases en workshops, pauzes en de uitgebreide informatiemarkt.

Beleving

Het delen van vernieuwende strategieën, ideeën doelen, aanpakken en inzichten, met oog voor reflectie en samenwerking. Ga aan de slag!

Over het programma


Oproep Call for Papers

Heeft u een inspirerende HR praktijkcase en bent u werkzaam in de industrie? Dien dan uw verhaal in!
We zijn op zoek naar interessante, leerzame en vermakelijke praktijkverhalen die aansluiten bij het thema toegespitst op de industrie. Heeft u suggesties voor een interessante actuele praktijkcase, praktische tips, thema’s of een heldere visie? Of zijn er ervaringen buiten de industriesector, maar ziet u raakvlakken binnen het thema? Bekijk de voorwaarden en dien suggestie in.

We delen visies en ervaringen over de actuele transformatie van arbeidsmarkt, HR-beleid, anders organiseren en de toekomst van HR en werk in de (High Tech/ Technologische) Industrie en wat dit betekent in de praktijk:

 • Flexibilisering van arbeid en HR
  We voeren de dialoog over de rol die HR speelt bij het flexibel houden of maken van de organisatie waarin ze werken. Hoe kijken we naar vast en Flex? Welke gevolgen heeft de wet DBA en WAB? Aan de slag met Strategische Personeelsplanning is een pure noodzaak in deze complexe arbeidsmarkt.
 • Duurzaam HR en talentmanagement
  Door de toenemende vergrijzing, tekorten op de arbeidsmarkt, verandering van werk en een toenemende vraag naar hoge opgeleiden, maken vandaag van duurzame inzetbaarheid een topprioriteit. We delen ervaringen en inzichten over de rol van HR bij beter organiseren, diversiteit, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Werkgeluk en levensgeluk heeft een nauwe samenhang met het thema duurzame inzetbaarheid, opleiding en ontwikkeling Hoe kunnen medewerkers in alle levensfasen – in de steeds langer wordende loopbanen – vitaal, bevlogen, inzetbaar en gezond blijven?
 • Leiderschap en HR
  Trends als globalisering, flexibilisering, vergrijzing, digitalisering en technologisering leiden tot een andere verdeling en werk en productie. Zij vereisen nieuwe kennis, competenties en vaardigheden van werkende, maar ook nieuwe manieren van bedrijfsvoering en vraagt om een andere visie op leiderschap en de rol van HR. Hoe zet je in op een toekomst gedreven mensgerichte organisatie? Wat verandert er aan de positie van HR in een sterk veranderende organisatie? Wat betekent dit voor eigenaarschap, andere manieren van leiderschap en (zelf)organisatie? Nieuwe kansen voor HR in een veranderende wereld.
 • Organisatieontwikkeling en cultuurverandering
  Welke HR-transformatie is nodig om goed in te kunnen spelen op alle interne en externe veranderingen? In een context van war for talent staan organisaties voor de uitdaging om bekwame en gemotiveerde medewerkers aan te trekken én te behouden. Een uitdaging die niet nieuws is, maar er de komende jaren door de toenemende vergrijzing en tekorten op de arbeidsmarkt alleen maar groter op zal worden. Hoe creëren we meer vertrouwen, verbinding en ruimte voor vakmanschap en eigenschap? Hoe blijven we continu wendbaar en aantrekkelijk werkgever?
 • Trends en het HR landschap
  Technologische ontwikkelingen als 3D-printing, robotisering en digitale productie leiden tot een grotere vraag naar hoger opgeleiden. Door de steeds verdergaande igitale transformatie zet de modernisering van het HR-vakgebied nog altijd door. Door de inzet van e-HRM en de kansen die er voor de overheid liggen op het gebied van HR Analytics en Robotisering/Artificial Intelligence, zoals de opkomst van de virtuele medewerker. Om succesvol te zijn moet HR vandaag al anticiperen op de uitdagingen van morgen!
 • Innovatie en Sociale Innovatie gaan hand-in-hand
  Organisaties staan voor een enorme uitdaging om te anticiperen op bovenstaande trends en ontwikkelingen. Wat voor gevolgen hebben al deze veranderingen voor het HR-landschap? Hoe blijf je als organisatie Fit for the Future? De arbeidsmarkt is continu in verandering. De technologische industrie loopt voorop in innovatie, maar achter in scholing, ontwikkeling en opleiding. Wendbaarheid is het nieuwe normaal. Kortom, zorg voor toekomstbestendig HRM beleid in jouw organisatie!

Een congres specifiek gericht op de HR ontwikkelingen en uitdagingen in de industrie

Welke HR transformatie is nodig voor een vitale en veerkrachtige industrie? Is HR klaar voor de uitdagingen van morgen?!
De 4e industriële revolutie: Smart Industry, Digital Operations, of Industrie 4.0, staat wereldwijd op de agenda van productiebedrijven. Toch benutten de meeste managers de kansen en uitdagingen van digitale transformatie nog niet voldoende om zo de conceptuele sprong te kunnen maken. Deze industrie 4.0 gaat volgens veel publicaties de inhoud van werk razendsnel en drastisch veranderen. Technologische ontwikkelingen als 3D-printing, robotisering en digitale productie leiden echter tot een grotere vraag naar hoger opgeleiden. Deze ontwikkelingen maken vandaag van duurzame inzetbaarheid van medewerkers een topprioriteit. In een context van war for talent staan organisaties voor de uitdaging om bekwame en gemotiveerde medewerkers aan te trekken én te behouden. Een uitdaging die niet nieuws is, maar er de komende jaren door de toenemende vergrijzing en tekorten op de arbeidsmarkt alleen maar groter op zal worden.
Hoe blijven we efficiënt en wendbaar? Hoe zorg je ervoor dat je de juiste kennis en competenties in huis hebt om dat waar te maken? Hoe blijf je aantrekkelijk werkgever? De industrie loopt voorop in innovatie, maar achter in scholing en sociale innovatie. Kortom: de uitdagingen voor HR in de industrie zijn complexer en groter dan ooit. De oplossingen vandaag, kunnen morgen al achterhaald zijn. Om succesvol te zijn moet HR vandaag al anticiperen op de uitdagingen van morgen!

Tijdens het jaarcongres HRM in de Industrie bekijken we welke HR-praktijken en trends zich de voorbije periode hebben bewezen om mee te nemen naar de toekomst. Er worden visies en praktijkervaringen gedeeld met als voornaamste doel het praktisch in beeld brengen van de huidige transitie in de industrie en HR-kanteling.  We kijken vooruit naar innovatie in HR en de toekomstige rol van de industrie als aantrekkelijk werkgever. Kortom: het is tijd om te verbinden, vernieuwen en vooruit te kijken!

Hét jaarcongres in Brainport Regio Zuid-Oost Nederland met (inter-)nationale allure
Voor & door HR, directie en lijnmanagers werkzaam in en voor de (High-Tech) industrie


Inspireren, verbinden en kennisdelen

Tijdens het jaarcongres HRM in de Industrie bekijken we welke HR-praktijken en trends zich de voorbije periode hebben bewezen om mee te nemen naar de toekomst. Er worden visies en praktijkervaringen gedeeld met als voornaamste doel het praktisch in beeld brengen van de huidige transitie in de industrie en HR-kanteling.  We kijken vooruit naar innovatie in HR en de toekomstige rol van de industrie als aantrekkelijk werkgever. Kortom: het is tijd om te verbinden, vernieuwen en vooruit te kijken!

Inspireren, verbinden en kennisdelen
Wij bieden deze dag volop kennis, interactie en inspiratie door middel van een sterk inhoudelijk programma en diverse netwerkmogelijkheden zoals:

 • keynote lezingen
 • praktijkcases
 • interactieve sessies
 • praktijkgerichte workshops
 • netwerken met vakgenoten
 • informatiemarkt met stands

HRM in de Industrie vindt plaats in op donderdag 29 oktober 2020 in Conference center High Tech Campus Eindhoven. In het HART van de industrie, namelijk de belangrijkste industriële regio van Nederland: Zuidoost-Noord-Brabant.


Participanten

Partners

Overzicht participanten

Algemeen


Doelgroep

HR professionals, directie, lijn. Iedere professional die zich bezig houdt met het welzijn en presteren van mensen in een (High) Tech Industrie, kennisintentieseve dienstverlening /werkomgeving.

Tot de doelgroep behoren algemeen directeuren, directeuren en managers HR(D), personeelsfunctionarissen, managers verantwoordelijk voor organisatie, planning & personeelsontwikkeling, afdelingshoofden, operationeel managers, algemeen en commercieel directeuren, bestuurders HRM, competentiemanagers, veranderingsmanagers, kennismanagers, organisatieadviseurs, ICT-managers en adviseurs op het gebied van HRM. Afkomstig uit de (high tech) industrie sector.


Kosten en voorwaarden

Kosten
Indien u werkzaam bent in de (high tech) industrie sector betaalt u slechts € 345,- (excl. BTW) per persoon. Bent u niet werkzaam in de (high tech) industrie sector of valt u niet onder de doelgroepomschrijving? Dan betaalt u € 695,- (excl. BTW) per persoon. U komt niet in aanmerking voor kortingen.
Vroegboekkorting
Indien u zich inschrijft voor 1 oktober a.s. maakt u gebruik van de early bird korting! U ontvangt € 100 ,- korting op de deelnameprijs.
Bevestiging van inschrijving
Na uw elektronische inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging van ons per email. Heeft u binnen 24 uur niks ontvangen? Neemt u dan contact met ons op via +31(0)40-2146204 of via christine@ckc-seminars.nl. Uiterlijk 1 week voor aanvang van het congres ontvangt u van ons een definitieve bevestiging van inschrijving met routebeschrijving. NB. Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van activiteiten van CKC Seminars en participanten van HRM in de Industrie. Wij hanteren hiervoor de richtlijnen van de AVG/GDPR. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven (chrstine@ckc-seminars.nl).
Verhinderd?
Als u verhinderd bent, kunt u in uw plaats een collega laten deelnemen, mits deze in het bezit is van uw inschrijving. Indien u uw inschrijving wilt annuleren dient u rekening te houden met de volgende regelingen. U kunt tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden van het congres annuleren. Annuleren dient per aangetekend schrijven te geschieden. Bij annulering tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden, berekenen wij u € 50,- (excl. BTW) aan administratiekosten. Bij latere annulering bent u het volledige bedrag verschuldigd. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op een 2e of 3e (gratis) aanmelding.
Facturering en betaling
Facturen zullen per email (of op verzoek per post) worden verzonden naar het, door u opgegeven, zakelijke emailadres. Indien u ervoor kiest de factuur naar de crediteurenadministratie te laten mailen, dienen juiste tenaamstelling, factuuradres en eventueel, binnen de onderneming voor betaling noodzakelijk, inkoop-/ordernummers ingevuld te worden op het online aanmeldingsformulier.Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. NB: Voor het meest actuele programma verwijzen wij u graag naar de website www.hrmindezorg.nl Eventuele wijzigingen in het programma zijn voorbehouden aan de organisatie. Op al onze congressen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Datum en locatie

HRM in de Industrie vindt plaats in in het voorjaar van 2021 in Conference center High Tech Campus Eindhoven. In het HART van de industrie, namelijk de belangrijkste industriële regio van Nederland: Zuidoost-Noord-Brabant.

Conference center High Tech Campus
High Tech Campus 1b
5656 AE Eindhoven

www.hightechcampus.nl/conference-center


Contact


Christine Kwekkeboom

Deelnemersadministratie
+31 (0)40 214 62 04
christine@ckc-seminars.nl


Linda Wouters
Congrescoördinator
+31 (0)40 214 62 03
linda@ckc-seminars.nl


Joke Dielesen-Rogier

Congresontwikkelaar
+31 (0)40 214 62 13
joke@ckc-seminars.nl

CKC Seminars
Postbus 984
5600 AZ Eindhoven
www.ckc-seminars.nl


HRM Congresagenda

Jaarcongres met expositie HRM in de Overheid BELGIE
HRM in de Overheid is – met jaarlijks 700 bezoekers – het platform voor HRM professionals, directie & bestuur en lijnmanagers van de Vlaamse overheid en de lokale en provinciale besturen. Organisatie en initiatief van dit congres, CKC Seminars in samenwerking met Vlaamse Overheid.
Meer informatie: www.hrmindeoverheid.be

Jaarcongres met expositie HRM in de Overheid
HRM in de Overheid is het platform voor & door HR professionals, directie / bestuur en gemeentesecretarissen en lijnmanagers werkzaam in en voor de overheid. Zoals gemeenten, provincies, Rijksoverheid/ministeries en landelijke overheden zoals waterschappen, politie, brandweer, ZBO’s, belastingdienst, veiligheidsregio’s. Organisatie en initiatief van dit congres, CKC Seminars.
Meer informatie: www.hrmindeoverheid.nl

Jaarcongres met expositie HRM in de Zorg
Al 13 jaar, met jaarlijks 350 deelnemers, hét jaarcongres voor & door HR-, bestuur/directie- en lijnmanagers werkzaam in de care en cure. U bent in één dag op de hoogte van de actuele veranderingen van de arbeidsmarkt, HR-beleid, de toekomst van HRM in de zorg en wat dit betekent voor u. Organisatie en initiatief van dit congres, CKC Seminars.
Meer informatie: www.hrmindezorg.nl

Strategy Summit – HR Transformatie Zorg
Strategy Summit vóór & dóór bestuurders, toezichthouders, directeuren en topmanagement HR over de belangrijkste leidende principes van Mensgericht Organiseren en Mensgericht Toezicht in een continu veranderende, complexe arbeidsmarkt in care & cure. Organisatie en initiatief van dit congres, CKC Seminars.
Meer informatie: www.hrtransformatiezorg.nl

Jaarcongres met expositie HRM in de Industrie
Welke HR transformatie is nodig voor een vitale en veerkrachtige industrie? Is HR klaar voor de uitdagingen van morgen?! Hét jaarcongres voor & door HR(D), directie en lijnmanagers over de actuele veranderingen van arbeidsmarkt, HR-beleid en de toekomst van HRM in de (High Tech) Industrie. Organisatie en initiatief van dit congres, CKC Seminars.
Meer informatie: www.hrmindeindustrie.nl

Jaarcongres met expositie HRM & het Onderwijs
Met jaarlijks ruim 200 deelnemers – het platform voor directie, HR, bestuurders en schoolleiders werkzaam in de onderwijssector en kinderopvang. We bespreken alle ins en outs van personeel en organisatie binnen het onderwijs, van primair onderwijs (PO) tot voortgezet onderwijs (VO) en van beroepsonderwijs (MBO) tot hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO). Organisatie en initiatief van dit congres, CKC Seminars.
Meer informatie: www.hrmenhetonderwijs.nl

Bekijk onze volledige congresagenda op www.ckc-seminars.nl/congresportfolio


Privacybeleid - Disclaimer

Privacybeleid

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018.

CKC Seminars respecteert de privacy van bezoekers van de website(s). De werknemers van CKC Seminars verplichten zich, zorgvuldig en vertrouwelijk, in overeenstemming met de geldende regels betreffende de privacywetgeving, om te gaan met de gegevens die verzameld worden via de website(s).

Wanneer verwerken wij gegevens
CKC Seminars verwerkt gegevens die u bij uw inschrijving voor onze diensten (congres, seminar, cursus of masterclass) aan ons doorgeeft. Ook verwerken wij uw gegevens indien u informatie aanvraagt betreffende deelname of participatie in onze diensten. Tevens kunnen uw gegevens verwerkt worden bij een call for papers procedure of survey.

Welke gegevens verzamelen wij
CKC Seminars verzamelt die gegevens die nodig zijn om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van onze diensten en om u te kunnen factureren voor afname van deze diensten. CKC Seminars verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens zoals: ras, godsdienst of gezondheid.
Wij verzamelen uw naam, functiegegevens en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, interesses/vakgebieden en voorkeur van te volgen sessies.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor
CKC Seminars gebruikt uw gegevens om;
• met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening
• u te informeren over onze diensten indien u daartoe verzocht heeft
• u toe te voegen aan onze mailinglist indien u daartoe verzocht heeft
• u te informeren over diensten die afgestemd zijn op de door u aangegeven interesses/vakgebieden
• te delen met een selectief aantal samenwerkingspartners van onze congressen.

Verwerken van gegevens
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen wij zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Onze websites zijn mede daarom voorzien van een beveiligde SSL verbinding. CKC Seminars maakt gebruik van veiligheidsprocedures, om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens of dat er persoonsgegevens verloren gaan.

Het aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of om op te vragen.
CKC Seminars, Geldropseweg 304, 5643TS Eindhoven, T 040 212 9499, info@ckc-seminars.nl
In onze mailingen zit altijd een link waar u zich direct kunt afmelden voor onze nieuwsbrief of uw persoonsgegevens en interesses/vakgebieden direct kunt aanpassen.

Bezoekersgegevens websites
Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer, mobiel of tablet. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website voor uw bezoek te optimaliseren.
Op onze websites worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de werking van onze websites te optimaliseren.
CKC Seminars heeft een verwerkingsovereenkomst getekend met Google dat er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Tevens hebben wij Google Analytics geanonimiseerd. Dit houdt in dat uw IP-adres wordt gemaskeerd.
U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet toegankelijk voor u zijn.

Links naar andere websites
Op de websites van CKC Seminars kunnen links worden getoond naar externe websites. CKC Seminars draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door deze externe websites. Lees hiervoor het privacybeleid van de betreffende website die u bezoekt.

Wijzigingen
CKC Seminars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Bezoek daarom regelmatig deze pagina.

Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van de website(s) van CKC Seminars wordt de uiterste zorg besteed.
CKC Seminars aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.CKC Seminars behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van de website(s) van CKC Seminars mogen worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CKC Seminars.
Wanneer u fouten, vergissingen of andere storende zaken op de website(s) van CKC Seminars tegenkomt, kunt u die via email aan ons melden.